- - - DYLAN , Ý , ĐK 2006, Màu Xanh , xe zin .
default logo