- - - GTS 125 , Xe ý , ĐK 2008 , Màu ĐỎ . -
default logo