- - - PCX Việt Nam, ĐK cuối năm 2011, màu đỏ. Xe đẹp, BS đẹp, zin 99%
default logo