- - - PIAGGIO, LX125ie3v, Màu TRẮNG , ĐK 2012, XE ZIN 95%
default logo