- - - Piaggio Sprint 125 3vie, Màu Trắng , ĐK 2015 , Mới chạy 1100km , xe ZIN 100% .
default logo