- - - SH 150i , xe Ý, ĐK 2010, màu trắng Sport
default logo