- - - SH 300i, xe Ý, ĐK 2008, màu đen. Xe đẹp, giá 110.000.000 đ
default logo