- - - SH Ý , Đời 2003 , màu đen , xe đẹp .
default logo