- - - SH150 , VIỆT NAM 2019 , Màu Đỏ, Thắng ABS , chạy 500km ,Xe ZIN 99,9%.
default logo