- - - SH150 VN .THẮNG ABS , ĐK 2018 , Màu ĐEN , CHẠY 600KM , XE ZIN 99,9 % .
default logo