- - - SH150i , Màu ĐỎ , ĐK 2012 , XE ZIN 99% . BS ĐẸP .
default logo