- - - SH150i , Nhập Ý , ĐK 2011 , Màu Xanh , xe ZIN .
default logo