- - - Sh150i , Nhập Ý, ĐK 2012, Màu Trắng , xe ZIN 99% .
default logo