- - - SH150i , nhập Ý ,ĐK 2013 , Màu Trắng Sprot ,Xe ZIN .
default logo