- - - SH150i , Nhập Ý , Màu XANH , ĐK2011- 2012 , XE ZIN 99%.
default logo