- - - SH150i , Nhập Ý , Màu Đỏ - Đen , ĐK 2014 , SM : 110.....Mới chạy được 585 km.
default logo