- - - SH150i , Nhập Ý , Màu Trắng Đen , Số Máy 110....Xe ZIN 99,9%.
default logo