- - - SH150i , NHẬP Ý , Màu ĐỎ SPORT , Biển số VIP , ĐK 2013 , XE ZIN 99% .
default logo