- - - SH150i , Nhập Ý , Màu Đỏ Sport , ĐK 2012,SM :110…. Xe Zin 99% . biển số cực đẹp . -
default logo