- - - SH150i , Nhập Ý , Màu Đỏ Sport , ĐK 2013,SM :110.... Xe Zin 99% . mới chạy 600km .
default logo