- - - SH150i , Nhập Ý , Màu Đỏ Sprot , ĐK 2012 , Xe ZIN 99% . Không giới hạn số lượng .
default logo