- - - SH150i , Nhập Ý , Màu Trắng - Đen , ĐK 2012-2013 , Xe ZIN 99% .
default logo