- - - SH150i , nhập Ý , màu Trắng - Đen , đk 2012 , SM : 110...BS Víp
default logo