- - - SH150i , nhập Ý , màu Trắng - Đen , ĐK 2012 , XE ZIN 100%.
default logo