- - - SH150i , Nhập Ý , Màu Trắng - Đen , ĐK 2012 , XE ZIN 99% .
default logo