- - - SH150i , Nhập Ý , Màu Đỏ - Đen , ĐK 2011, Xe ZIN 99 %.
default logo