- - - SH150i , Nhập Ý , Màu Trắng - Đen , ĐK 2012 , Xe ZIN 99 %.
default logo