- - - SH150i , nhập Ý , Màu Trắng - Đen , ĐK 2013, SỐ MÁY ĐẦU 111.....
default logo