- - - SH150i , Nhập Ý , Màu Trắng - Đen , ĐK 2015 , xe ZIN 99% .
default logo