- - - SH150i , nhập Ý , màu Trắng - Đen , số máy 110.... ĐK 2012 , BS VIP 87799 . xe bao zin 100% .
default logo