- - - SH150i , Nhập Ý , Màu Trắng , ĐK 2009 , Xe ZIN 95%.
default logo