- - - SH150i , Nhập Ý , màu Xanh , ĐK 2013, XE ZIN 95%.
default logo