- - - SH150i , Nhập Ý , MÀU XANH , ĐK 2012, Sô máy 110.... , ZIN 99,9%.
default logo