- - - SH150i , nhập Ý ,SM : 110....màu ĐỎ ĐEN , biển số VIP .ĐK 2014
default logo