- - - SH150i , Nhập Ý , Số Máy : 111.... ,Màu Trắng - Đen , Xe ZIN 99,9 %.
default logo