- - - SH150i , Việt Nam 2017 ,Thắng ABS , Màu Bạc , Xe ZIN 99% .
default logo