- - - SH150i , Việt Nam 2016 ,Thắng ABS , Màu Bạc , Xe ZIN 99% . -
default logo