- - - SH150i , Việt Nam , Màu Đỏ - Đen , ĐK 2013.Thắng ABS .Mới chạy được 5.000km.
default logo