- - - SH150i , việt nam , màu ĐỎ , ĐK 2015.
default logo