- - - SH150i VN , ĐỜI 2016 , màu ĐỎ , ZIN95%.
default logo