- - - SH150i , VN mẫu Ý , Màu Đen , ĐK 2011, Xe ZIN
default logo