- - - SH150i , Xe Nhập Ý , Màu Đỏ Sport , ĐK 2013 , SM : 110.... Mới chạy 600km,xe ZIN 99,9% .
default logo