- - - SH150i , xe nhập Ý , Màu Trắng - Đen , ĐK 2014 , Xe bao đẹp ZIN 99,9% .
default logo