- - - SH150i , xe nhập Ý , Màu Trắng Đen , SM : 111.....Biển số VIP. Xe ZIN 99%.
default logo