- - - SHi 125 , Màu Trắng - Đen , ĐK 2014, ZIN 99 % , Mới Chạy 100km .
default logo