- - - SHi 150 , Việt Nam , Màu Đỏ - Đen , ĐK12/ 2012 , Zin 95% .
default logo