- - - SHi 125 VN , Màu Đen , ĐK 2015 , XE ZIN 99% .Mới Chạy 300km .
default logo