- - - SHI 125 VN , Màu Trắng Đen , Đời 2012 , Zin 95% .
default logo