- - - SHi 150 , Màu Đỏ , ĐK 2014 , ZIN 99 % , Mới chạy 1500km ,
default logo