- - - XE ĐÃ BÁN . Shi 150 , nhập Ý , ĐK 2013 , Màu ĐEN , SM : 110...mới chạy 600 km, XE ZIN 99,9 % như xe thùng . -
default logo