- - - SHi 150 , Nhập Ý , Màu Đen , ĐK 2009, Xe Zin 95%.
default logo